Vad Smakvärde gör

Smakvärde är din smaksäkra och analytiska partner. Vi hjälper dig som livsmedelsproducent, mathantverkare eller ansvarig för matverksamhet att nå rätt kundgrupp och därmed skapa en framgångsrik produkt.

Sensorisk analys (smakbedömning)

Genom att använda sensorisk analys, det vill säga våra sinnen, i en bedömningssituation kan flera egenskaper hos produkter eller måltider mätas samtidigt. Sensorisk analys bidrar till en helhet från idé via koncept, produktion, marknadsföring och försäljning till nöjda konsumenter, gäster och vinst. Resultatet från en bedömningssituation presenteras i en tydlig sammanställning.

Analytisk panel

Vi erbjuder tester som görs på analytisk panel hos Smakvärde. Panelen består av utvalda personer, kvinnor och män i olika åldrar. De är tränade i att göra bedömningar i skillnadstester och beskrivande tester där de kan identifiera egenskaper i produkter. Tester kan också utföras i hemmen under längre period. Uppdragsgivaren får en sammanställning av resultatet i en lättläst rapport.

Sinnesmarknadsföring

Vi hjälper er med sinnesmarknadsföring. Produkter beskrivs med ord som ”god”, ”fräsch”, ”gourmet”, ”spännande” o s v. Har man då nått att relatera till? Vem bestämmer att den är god? Genom att ta fram en sensorisk beskrivning kan man utveckla ett språk för hur produkten upplevs. Beskrivningen lyfts fram på förpackningar, vid marknadsföring och försäljning.

Varför smakbedömningar?

  • Människan har alltid använt sina sinnen för överlevnad och njutning
  • Att förstå hur människans sinnen har betydelse för en produkt, koncept och varumärkesupplevelse
  • Det är mest kostnadseffektiv att ta reda på vad konsumenter och gäster vill ha och vilken kvalitet som efterfrågas.
  • De sensoriska egenskaperna är avgörande för konsumenters val, gillande, återköp och återbesök.
  • Erbjuda konsumenterna sinnesupplevelser som kan leda till att det skapas engagemang och långsiktighet i relationen till produkterna.
  • Smakbedömningar ett redskap för att göra detta, och man kan gå tillväga på olika sätt.

Smakvärde – personligt, lyhört och flexibelt

Smakvärde är ett personligt företag som erbjuder tjänster inom sensorik till livsmedelsproducenter och privat eller offentlig måltidsverksamhet. Jag erbjuder rådgivning, handledning, coachning och hjälp med uppbyggnad och utveckling av eget sensoriskt arbete hos producent/verksamhet. Jag erbjuder även sensoriska tester med en analytisk panel.

Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte

Att träffas kostar ingenting mer än lite tid. Då jag är säker på att min kompetens kan hjälpa dig att bland annat stärka lönsamheten i din verksamhet så träffas jag gärna och diskuterar kring hur jag kan applicera min kunskap på dina produkter. Hör gärna av dig!